Nowotwory gruczołu mlekowego u psów

Szacuje się, że spośród wszystkich rodzajów chorób nowotworowych występujących u suk, aż do 50% stanowią tzw. guzy sutka, czyli nowotwory gruczołu mlekowego.
Zjawisko nowotwórów gruczołu mlekowego jest rodzajem choroby, występującej głównie u starszych suk (powyżej 10 roku życia). Choroba występuje również u młodszych suk, szczególnie tych, których właściciele nie zdecydowali się na zabieg sterylizacji, bądź zabieg został wykonany późno. Nowotwór gruczołu mlekowego może mieć charakter łagodny (gruczolaki proste i złożone, brodawkowate, gruczolakowłókniaki), jak i złośliwy (90% rak lity, gruczolakoraki, rak anaplastyczny, 10% mieszane nowotwory złośliwe zwykle mięsaki lub mięsakoraki). Określenie nowotworu jest możliwe przez badania szczegółowe – oprócz klinicznych, dodatkowe jak biopsja lub badanie histopatologiczne wycinka guza. Natomiast metodą leczenia pozostaje najczęściej zabieg chirurgicznego usunięcia zmienionych gruczołów, wykonany jak najszybciej po zauważeniu guza; guzy gruczołów mlekowych zawsze mają tendencje do wzrostu. W przypadkach rozsianych guzów gruczołu sutkowego stosowana jest również paliatywna chemioterapia.

Postępowanie profilaktyczne:

– należy wykonywać odpowiednio wczesną sterylizację suk, które nie są przeznaczone do rozrodu, zabieg u młodych suk (najpóźniej przed drugą cieczką) prawie w 100% zapobiega chorobie,
– należy obserwować zwierzę i wszelkie zaobserwowane zmiany konsultować z lekarzem weterynarii,
– należy ograniczyć ilość tłuszczów, spożywanych przez suki w młodym wieku,
– należy wykonywać wszelkie badania okresowe i kontrolne,
– należy ograniczyć ekspozycję na zewnętrznne czynniki środowiska, takie jak: dym papierosowy, środki ochrony roślin, metale ciężkie itp.