Przechowywanie i środki ostrożności

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła i bezpośredniego działania słońca. Unikać otwarcia kapsułki. Unikać kontaktu zawartości kapsułki ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu należy przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem, podając informację o zastosowanym preparacie.