Badania i publikacje naukowe

1. Badania terenowe nad skutecznością przeciwnowotworową suplementu diety na bazie papryczek habanero u małych psów z guzami gruczołu sutkowego.

przeczytaj artykuł

2. Clinical assessment of the anti-cancer activity of the capsaicin-containing habanero pepper extract in dogs: a preliminary study.

przeczytaj artykuł

3. „Ocena działania przeciwnowotworowego ekstraktu z papryczek habanero, zawierającego kapsaicynę, w stosunku do wybranych linii komórek nowotworowych psów – in vitro.”WETERYNARIA 7-8/2016

przeczytaj artykuł

4. Stosowanie Capsomasolu u psów z rozsianymi guzami w jamie brzusznej (wątroba, śledziona).

zobacz więcej

5. Ekstrakt Capsomasolu® wywołuje apoptozę komórek nowotworowych linii D17 i DAN, które znajdowane są w nowotworach kości oraz tkanek miękkich m.in. płuc, wątroby, gruczołu sutkowego. Wyniki stwierdzone na podstawie badań in vitro prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.

zobacz najnowsze wyniki badań

zobacz więcej

6. „Kapsaicyna – alternatywa w leczeniu nowotworów?” WETERYNARIA 12/2015

przeczytaj artykuł

7. Badania in vivo skuteczności Capsomasolu® u psów w przypadkach własnych opisane w  artykule: Przydatność kapsaicyny w leczeniu nowotworów u psów  Weterynaria w Praktyce 9/2015

przeczytaj artykuł

8. Badanie poziomu bezpieczeństwa farmakologicznego kapsaicyny, prowadzone na Wydziale Weterynarii UP w Lublinie: Ocena wpływu owocu habanero (Capsicum chinense Jacq.) na stan błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz narządy miąższowe u szczurów Journal Of  Physiology And Pharmacology 2015, 66, 2, 259-265

przeczytaj artykuł

tłumaczenie