Pacjent_8


Pies Felka

suka, 3 lata, mieszaniec

Historia choroby: Guz w obrębie V pakietu prawej listwy mlecznej (2,5 cm x 1,5 cm). Była wcześniej sterylizowana. Guzek zmniejszył się, przed operacją średnica ok. 10mm x 5 mm. Capsomasol był podawany przez 2 tygodnie przed operacyjnym usunięciem guza i przez 4 tygodnie po zabiegu, w celu obniżenia ryzyka wznowy lub przerzutów.

Wynik badania histopatologicznego: Rak cewkowo-brodawkowaty G1
(carcinoma tubulo-papillareG1).

Felka

Guz przed podawaniem Capsomasolu