Pacjent_14


Pies Figa

suka, 10 lat, mieszaniec

Historia choroby: Guz 4 cm x 3,5 cm na V pakiecie listwy mlecznej prawej oraz drobne rozsiane guzki na obu listwach. Stan zdrowia Figi nie pozwolił na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego usunięcia guza. Capsomasol był podawany przez 5 miesięcy cały czas.

Wynik badania histopatologicznego: Rak złożony (carcinoma complexus G1)

przed                                                      po 2 miesiącach

po 3 miesiącach                                         po 4 miesiącach